Konkursy

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2021 Rozstrzygnięcie Konkursu nr 27/2021 Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 24/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Rozstrzygnięcie konkursu nr 22/2021 Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Rozstrzygnięcie konkursu Nr 23/2021 Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2021 Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Rozstrzygnięcie Konkursu nr 21/2021 Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Ogłoszenie Konkursu nr 23/2021 Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2021 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 19/2021 Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Konkurs nr 21/2021- ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 20/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 19/2021 Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 18/2021 Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2021 Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2021 Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 4/2021 Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2021 Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Rozstrzygnięcie konkursu nr 26/2020 Szczegóły