Konkursy

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2020 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Rozstrzygnięcie konkursu nr 26/2020 Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Rozstrzygnięcie konkursu nr 27/2020 Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020 – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 24/2020 Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2020 – Szkolenie Sportowe Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 20/2020 Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 24/2020 – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 22/2020 Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 19/2020 Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020 Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 22/2020 – Duże imprezy Sportowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2020 – Szkolenie Sportowe Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 19/2020 – Organizacja Imprez Sportowych Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 20/2020 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert 28/2019 Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2019 Szczegóły