Sprawy Społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2021 Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.12.2020 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2020 Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2020 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.11.2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Zarządzeniem nr 76/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2019 roku powołano Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2024 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Decyzja nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku o powołaniu na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Decyzja nr 5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019 Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 OGŁOSZENIE NR 1 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2018 Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2018 Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2018 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2018 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2018 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzupełniającym naborze kandydatów na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Oferta z dnia 15 września 2016 r. Szczegóły