Środowisko – Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2021 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Napowietrzna linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo-Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna). Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Linia elektroenergetyczna 400 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna). Szczegóły