Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/07/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/10/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Informacja publiczna o przyjęciu uchwały zmieniającej tzw. uchwałę antysmogową” oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku MONDI ŚWIECIE S.A. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papieru, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Informacja o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Kazimierzowo, gmina Kcynia, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 19.08.2021 Informacja wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak: WSiR-III-JK/6618/05/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców, realizowanych w ramach projektu pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Informacja o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/2/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.7.2019, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.21.2020 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 150. Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/09/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/08/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego ANWIL S.A. ul. Toruńska 2222, 87-805 Włocławek, decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak: ŚG.I.mc.7624/43/10 ze zm., na eksploatację instalacji wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych ANWIL S.A. Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2016.AJ udzielającej LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Informacja o terminie rozpoczęcia z organizacjami pozarządowymi konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych. Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2020, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO), eksploatowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja o wpłynięciu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dotyczące nadpowietrznej linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2021 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.2.2019 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK ze zm., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej. Szczegóły