Raporty i Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2019 Lista instalacji komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (karty informacyjne o wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska). Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyte baterie lub akumulatory na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami. Szczegóły