Transport Publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Projekt umowy na 2021 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Informacja dotycząca wniosku o zawarcie umowy na 2021 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Informacja dotycząca zawarcia porozumienia określającego zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2021 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Informacja o podjęciu w dniu 11.12.2020 r. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Szacowanie kosztów świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Toruń – Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja dotycząca bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym Szczegóły