Turystyka

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Wykaz ofert zawierających błędy formalne – konkurs ofert nr 11/2018 Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Oferta z dnia 9 stycznia 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zaproszenie do składania ofert – Turystyka Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Dofinansowanie zadań z turystyki Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Tytuł: Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zaproszenie do składania ofert w sprawie „Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2015 roku, poz.2164) dotyczącego Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz.1020) dotyczącego przygotowania i produkcji map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych, modyfikacji aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo – turystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowania aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne „Paszport Turystyczny””. Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zaproszenie do składania ofert – Turystyka Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Wykaz ofert z błędami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu – konkurs 11/2017 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Szczegóły