Turystyka

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Informacja o wynikach konkursu ofert nr 11/2019 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Rozeznanie rynku na: Przygotowanie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Otwarty konkurs ofert 11/2019 – Turystyka Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym wraz z obsługą techniczną na potrzeby organizacji akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem”. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Oferta z dnia 10 września 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.07.2018 Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Produkcja i emisja spotów radiowych Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Oferta z dnia 15 marca 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2018 Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły