Zamówienia publiczne – Inne informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 02.09.2021 Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 25.08.2021 Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 11.08.2021 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 27.07.2021 Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 06.07.2021 r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 05.07.2021 r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców, realizowanych w ramach projektu pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 29.06.2021 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 16.06.2021 r. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 02.06.2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 24.05.2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Konsultacje rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 05.05.2021 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 22.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. aktualizacja z 12.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. aktualizacja z 03.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły