Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.10.2020 Rozeznanie rynku – szacownie wartości zamówienia Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Przygotowanie i dostawa pomocy edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Zapytanie ofertowe na objęcie opieką serwisową 25 sztuk kserokopiarek w zakresie zapewnienia materiałów eksploatacyjnych, dokonywania przeglądów konserwacyjnych, wsparcia w zakresie oprogramowania zarządzającego wydrukiem Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup projektora, ekranu, uchwytu sufitowego wraz z akcesoriami oraz usługą montażu Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup na zakup oprogramowania pomocy zdalnej BeyondTrust Remote Support Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie mebli biurowych w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Wykonanie 80 stojaków do dezynfekcji rąk oraz zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z dnia 28.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla świadczenia usługi doradczo-wdrożeniowej, w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją zadania: „Pilotażowe rejsy towarowe na Międzynarodowej Drodze Wodnej E40 i E70” Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia pn. ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”, działka nr: 160/2, 165/1, 162/1, 164/1, 171/2, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia pn. ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”, działka nr: 160/2, 165/1, 162/1, 164/1, 171/2, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1200 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie cyklicznych dezynfekcji przez zamgławianie pomieszczeń w budynkach Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.07.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zapytanie ofertowe – Organizacja wydarzeń promocyjnych dotyczących mobilności rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim (konferencja, dwa rajdy rowerowe Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej – badania architektoniczne dla „Młyna Górnego” w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy pt. Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz (Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal Intermodalny Emilianowo), w ramach projektu COMBINE. Szczegóły