Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formule zdalnej pn. „Obsługa pakietu Office – Microsoft Excel” na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym dla maksymalnie 270 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Przygotowanie programów zajęć dodatkowych wraz ze scenariuszami Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ za lata 2019 i 2020 Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Szacowanie wartości zamówienia na sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ za lata 2019 i 2020 Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Szacowanie wartości zamówienia Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Szacowanie wartości zamówienia Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach) Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Szacowanie zamówienia publicznego Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu Astro-Baz w Gniewkowie i Gostycynie Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. „Obszary ciszy w regulacjach prawnych UE i prawie krajowym oraz jako potencjał dla rozwoju turystyki”. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie ofertowe – Organizacja konferencji i rajdów rowerowych mających na celu upowszechnianie dokumentu pn. Plan Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach) Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na publikację w 2021 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły
Artykuł 24.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego (2 ekspertów – tzw. „dwie pary oczu”) przy weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/pomocy de minimis dla projektu: „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 24.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego (2 ekspertów – tzw. „dwie pary oczu”) przy weryfikacji wniosków o powierzenie grantów, w przedmiocie oceny wykonalności finansowej i ekonomicznej, dla projektu: „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły