Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2019 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu podczas konferencji Regiogmina, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dn. 11 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027” Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie czynności biegłego w ramach prowadzonego przez tut. organ postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności biegłego w ramach prowadzonego przez tut. organ postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2015-2017. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Szacowanie kosztów wykonania czynności biegłego w dziedzinie hałasu Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym wraz z obsługą techniczną na potrzeby organizacji akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie felietonu z prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2019 roku w Berlinie. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. Kawiarenka Naprawcza Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Usługa wykonania ekspertyzy w zakresie stanu nasadzeń na zrekultywowanych składowiskach odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być…na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Promocja Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Toruniu i Bydgoszczy za pomocą citylightów na 20 nośnikach Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Wdecki Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia dotyczącego zdobycia praktycznych umięjętności obsługi oprogramowania i narzędzi klasy GIS (geograficzny system informacji) w zakresie możliwości wykorzystnia w/w w pracach nad obszarami chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi w województwie kujawsko-pomorskim, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły