Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Dostawa 9 (dziewięciu) kompletów odzieży roboczej dla „Zielonych Edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Dostawa 9 (dziewięciu) kompletów odzieży roboczej dla „Zielonych Edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Szacowanie wartości zamówienia: usługa wyżywienia uczestników 53 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)” Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią zapytania i przedłożenie szacunku do dnia 14.03.2018 roku do godz. 1000 na adres a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl. Niniejsze zapytanie stanowi formę szacowania wartości zamówienia, jakie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowych z udziałem środków publicznych. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zawarcia umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt. Agnieszka Stańczak Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń nr tel. 56 62 15 832 kom.: 728 494 596 Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowym Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Brodnicki Park Krajobrazowy Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Szacowanie kosztów wykonania ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębianie świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętne wykorzystanie powyższych cech w reklamie, marketingu.” Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Usługa opracowania oprawy graficznej i druku trzech gier terenowych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie raportu o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (program Interreg Europa Środkowa). Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zapytanie ofertowe na organizacją pikniku dla rodzin z dziećmi w dniu 8 czerwca 2018 r., którego główną atrakcją ma być koncert plenerowy Majki Jeżowskiej z zespołem i grupą taneczną na płycie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych. Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Rozeznanie rynku – raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na ternie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania wydawnictwa Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania cateringu i degustacji Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły