Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE DEKORACJI KWIATOWEJ „ZIELONA ŚCIANA” O WYM. 10 M X 3 M (SZER. X WYS.) NA POTRZEBY WYDARZENIA „ZDROWA ENERGIA MIAST”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18 WRZEŚNIA 2019 R. W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 W INOWROCŁAWIU Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na IX edycję Property Forum 2019 do Warszawy w dniach 10-12 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być. na zielonym”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2019 Zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Zapytanie ofertowe – Usługa przeprowadzenia sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Kawiarenki Naprawczej – Punktu Ponownego Użycia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF) Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zapytanie ofertowe – opracowanie Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1100 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia Opracowanie „Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Kawiarenki Naprawczej – Punktu Ponownego Użycia (KN – PPU) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF). Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Usługa organizacji uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ekologiczny edukator szkolny- II Edycja 2019″ Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa) oraz własnych opracowań uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły