Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 02.08.2018 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2018 Promocja terenów inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miasta Bydgoszczy oraz Gminy Miasta Torunia w liniach lotniczych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2018 Przygotowanie i dostarczenie edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2018 Dostarczenie 2018 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2018 Opracowanie projektu oraz wykonanie – dostarczenie – montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu – BARR Sp. z o.o., Gminy Miasta Toruń, Gminy Miasto Włocławek, Gminy–miasto Grudziądz, Miasta Inowrocław w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” oraz Gminy Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Płużnica, Świecie, Brześć Kujawski i Choceń w ramach projektu „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych” na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2018 w Monachium (Niemcy) które odbędą się w dniach 8-10 października 2018 r. wraz z obsługą techniczną w okresie targów oraz zapewnienie na stoisku cateringu wraz z obsługą. Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2018 Produkcja filmów w dwóch wersjach: podstawowej (2 minuty) oraz skróconej (30 sekund) z przeznaczeniem do promocji terenów inwestycyjnych dla partnerów projektów pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.06.2018 Produkcja filmów w dwóch wersjach: podstawowej (2 minuty) oraz skróconej (30 sekund) z przeznaczeniem do promocji terenów inwestycyjnych dla partnerów projektów pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.06.2018 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinarium oraz tutorialu na potrzeby promocji RPO WK-P Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.06.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wydruk plakatów, wyklejenie, ekspozycja) na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard, bilboard na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonego z podziałem na części Pakiet A – Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Pakiet B- Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2018 Świadczenie usług serwisu i helpdesku dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 2 części. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2018 Świadczenie usług zdrowotnych polegających na konsultacjach i badaniach fizjoterapeutycznych, konsultacjach dietetycznych oraz zabiegach rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.06.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.06.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard, bilboard na potrzeby realizacji projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.06.2018 Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach pięciu dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.06.2018 Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach trzech dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.06.2018 Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły