Zdrowie – Nadzór

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2017 Zarządzenie Nr 45/2017Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.09.2017 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.10.2016 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Szczegóły