Zdrowie

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2021 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Wyniki konkursu ofert nr 16/2021 Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Wyniki konkursu ofert nr 10/2021 Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 01.03.2021 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 19.02.2021 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 07.01.2021 Zapytanie ofertowe na transport medyczny osób chorych psychicznie Szczegóły
Artykuł 19.11.2020 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły