Zdrowie

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkurs ofert nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 16/2020 Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 10/2020 Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zapytanie w procesie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w sprawie naboru lekarza uprawnionego do przeprowadzenia kontroli w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu   Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zapytanie w procesie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w sprawie naboru lekarza uprawnionego do przeprowadzenia kontroli w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Aktualizacja wykazu ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Aktualizacja wykazu ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły