Doręczanie dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu poprzez:

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta. Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (instrukcja dotycząca zakładania konta).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny złożyć pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Za datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego przyjmuje się datę i czas wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu określone w urzędowym poświadczeniu odbioru.

W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

Urzędowe poświadczenie odbioru jest automatycznie wytworzone przez system ESP i przekazywane drogą elektroniczną na wskazany przez nadawcę adres poczty elektronicznej.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • e-formularza,
 • wniosku

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (punkt[dot]informacyjny[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub dowolny inny adres w domenie kujawsko-pomorskie.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku gdy:

 1. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny;
 2. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy – inny niż ogólny:

przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.


1. Wymagania dla dokumentów elektronicznych doręczanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, akceptowane są następujące formaty danych w załącznikach do formularza ESP:
  – dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv;
  – dane zawierające informację graficzną: jpg (jpeg), tif (tiff), geotiff, png, svg;
  – pliki z informacją dźwiękową lub filmową: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv;
  – pliki poddane kompresji: zip, tar, gz (gzip), 7Z;
  – dane określające strukturę i wizualizację dokumentu elektronicznego: xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt;
  – formaty danych obsługiwane w trybie odczytu: dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: 20 MB.

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak płyta CD/DVD lub pamięć masowa USB, można składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy, Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach pracy Urzędu.

 1. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia na nośnikach danych: 2000MB (maksymalny rozmiar pojedynczego pliku do wydrukowania).
 3. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny: CD, DVD, USB.
 4. Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:

 • pełną nazwę Urzędu,
 • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>