Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2020

8 kwietnia 2020 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XVIII/300/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r.
Treść uchwały znajdą państwo pod linkiem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xviii30020-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-8-kwietnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-w/

Wnioskodawcy od numeru 1 do 162 to partnerzy projektu, który będzie finansowany ze środków unijnych. Są oni objęci regulacjami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na ich dofinansowanie składa się 69% dotacji z RPO + budżetu Państwa oraz 1% z budżetu Województwa.

Wnioskodawcy od numeru 163 do 198 są objęci regulacjami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Ich dofinansowanie pochodzi wyłącznie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zostały zamieszczone załączniki, które należy dołączyć do skorygowanego wniosku o przyznanie dotacji. Przypominamy, iż ostateczny termin na złożenie potrzebnych dokumentów mija 29 kwietnia 2020 roku.

W sprawie pytań należy kontaktować się z:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian