Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: księgowa.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Wydział:Wydział Edukacji i Nadzoru
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
  • Stanowiskoksięgowa
  • Wymiar etatu1/2 etatu
  • Ilość etatów1 stanowisko
  • Data ogłoszenia2018-01-11
  • Termin składania dokumentów2018-01-22
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w: Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy mieszczącym się przy ul. Rajska 1, w sekretariacie szkoły lub wysłać na wyżej wymieniony adres z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowa” w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz.14:00 (decyduje data faktycznego wpływu).
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w: Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy mieszczącym się przy ul. Rajska 1, w sekretariacie szkoły lub wysłać na wyżej wymieniony adres z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowa”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) posiadanie obywatelstwa polskiego;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
   c) niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe).
   d) wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe;
   e) sumienność, bezstronność, uczciwość, rzetelność, nieposzlakowana opinia;
   f) umiejętność biegłej obsługi komputera (w szczególności w zakresie aplikacji MS Office).

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność organizacji pracy w zespole, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy;
   b) znajomość obsługi pakietu programów VULCAN w tym m.in. Płace Optivum, PŁATNIK,
   GUS, SIO;
   c) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość
   przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
   d) znajomość przepisów ZUS;
   e) gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) naliczanie płac,
   b) współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym,
   c) sprawozdania, statystyki resortowe dotyczące wynagrodzeń,
   e) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian