Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca;
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Kramm, Krzysztof Nowakowski
  • Miejsce załatwienia Departament Infrastruktury i Transportu
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 573, 668-336-501
  • Miejsce odbioru Departament Infrastruktury i Transportu
   Plac Teatralny 2,
   87-100 Toruń,
   pokój 409 lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.
  • Wymagane dokumenty Skarga na przebieg egzaminu praktycznego złożona za pośrednictwem Dyrektora WORD
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Osoba egzaminowana może – zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami – złożyć do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skargę wraz z uzasadnieniem na przebieg egzaminu na prawo jazdy.

   Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła skargę z wyjaśnieniami i niezbędna dokumentacją do Organu nadzoru.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 232),
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian