Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 (przyjęty Uchwałą Nr 6/165/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10lutego 2016 r.), został sporządzony na dzień 27.01.2016 r. Dokonywane zmiany planów finansowych jednostek budżetowych i instytucji kultury w trakcie roku budżetowego, wymagają urealnienia przez jednostkę/instytucję limitu środków określonego w harmonogramie (zawsze do wysokości obowiązującego planu finansowego). Powyższe zmiany należy składać do Wydziału Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu w Departamencie Finansów – Pani Agnieszka Majewska (tel. kontaktowy 566218211; a[dot]majewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian