Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 (przyjęty Uchwałą Nr 7/219/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r.), został sporządzony na dzień 01.01.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać w Wydziale Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu w Departamencie Finansów – Pani Agnieszka Majewska (tel. kontaktowy 566218211; a[dot]majewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian