porządek obrad II sesji Sejmiku WK-P – 17 grudnia 2018 r.

Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 grudnia 2018 r.
 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu z I sesji sejmiku.
 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 130/18.* - w sprawie budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 131/18.* Procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej: - przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 i budżetu województwa na rok 2019, - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, - przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Klubów Radnych, - odczytanie stanowiska Zarządu Województwa w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów, - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, - głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038, - głosowanie nad projektem budżetu województwa na rok 2019.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt zarządu województwa.**
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 – projekt zarządu województwa.**
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych – projekt zarządu województwa** .
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – projekt zarządu województwa – druk nr 129/18.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – projekt zarządu województwa. **
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 128/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem – projekt zarządu województwa – druk nr 127/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 5/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie – projekt zarządu województwa – druk nr 126/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 4/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – projekt zarządu województwa – druk nr 1/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 2/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 1/18.
 15. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.
                                * projekt uchwały został przekazany   ** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym   - materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”  

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>