Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 26/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/950/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2019  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną
!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!! Witkac.pl w terminie do 27 czerwca 2019 r. do godz. 15:30 na niżej podany adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Sportu i Turystyki Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro podawczo-kancelaryjne – parter Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego. O zachowaniu terminu wpłynięcia wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.   Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:
Agnieszka Huzakowska – tel. kom. 571 293 008

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>