Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2021

22 marca 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXX/432/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r. Treść uchwały została załączona pod tekstem niniejszej informacji. Wnioskodawcy od numeru 1 do 153 to Partnerzy projektu, który będzie finansowany ze środków unijnych. Są oni objęci regulacjami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na ich dofinansowanie składa się 69% dotacji z RPO i budżetu Państwa oraz 1% z budżetu Województwa. Wnioskodawcy od numeru 154 do 177 są objęci regulacjami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Ich dofinansowanie pochodzi wyłącznie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniżej zostały zamieszczone załączniki, które należy dołączyć do skorygowanego wniosku o przyznanie dotacji. Przypominamy, że ostateczny termin na złożenie potrzebnych dokumentów mija 9 kwietnia 2021r. Dane do kontaktu:

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>