Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Mapy planu zagospodarowania przestrzennego w formacie Adobe Acrobat Rysunek nr 1 - Województwo na tle koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju Rysunek nr 2 - Problemy obszarów wspólnych i stykowych z sąsiednimi województwami Rysunek nr 3 - Ochrona przyrody i krajobrazu oraz uwarunkowania rozwoju leśnictwa Rysunek nr 4 - Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania zasobami wodnymi i rozwoju rolnictwa Rysunek nr 5 - Walory przyrodniczo-turystyczne Rysunek nr 6 - Uwarunkowania demograficzne Rysunek nr 7 - Sieć osadnicza oraz gospodarcze uwarunkowania rozwoju Rysunek nr 8 - Uwarunkowania rozwoju turystyki Rysunek nr 9 - Uwarunkowania komunikacji Rysunek nr 10 - Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami stałymi Rysunek nr 11 - Uwarunkowania energetyczne Rysunek nr 12 - Obszary o podobnych uwarunkowaniach Rysunek nr 13 - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Rysunek nr 14 - Strefy polityki przestrzennej Rysunek nr 15 - Kierunki rozwoju sieci osadniczej Rysunek nr 16 - Kierunki ochrony i kształtowania przyrody i krajobrazu Rysunek nr 17 - Obszary proponowane do sieci ekologicznej Natura 2000 Rysunek nr 18 - Kierunki ochrony zasobów wodnych Rysunek nr 19 - Kierunki ochrony i kształtowania zasobów glebowych i leśnych Rysunek nr 20 - Proponowane rezerwaty i parki kulturowe Rysunek nr 21 - Kierunki rozwoju turystyki Rysunek nr 22 - Kierunki zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej Rysunek nr 23 - Kierunki rozwoju sieci drogowej Rysunek nr 24 - Kierunki rozwoju linii kolejowych, dróg wodnych i portów lotniczych Rysunek nr 25 - Kierunki rozwoju gospodarki ściekowej i odpadami stałymi Rysunek nr 26 - Kierunki rozwoju elektroenergetyki Rysunek nr 27 - Kierunki rozwoju sieci rurociągów: gazowych, ropy naftowej i paliw Uwagi: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikowany jest w formie Adobe Acrobat. Wszystkie części planu tzn. dołączone rysunki oraz część opisowa umieszczone są w osobnych plikach połączonych hiperłączami. W części opisowej wszystkie hiperłącza do rysunków w tekście zaznaczone są na niebiesko. Oprócz nich, na końcu Planu znajduje się spis wszystkich rysunków, będący jednocześnie hipełączami. "Kliknięcie" prawym przyciskiem myszki na hiperłączu powoduje otwarcie odpowiedniego rysunku. Powrót do Planu następuje po kliknięciu na nagłówku rysunku tj. na napisie "PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO".

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>