porządek obrad XXII sesji Sejmiku WK-P - 20 czerwca 2016 r.

Porządek obrad XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 czerwca 2016 r.
 1. Otwarcie sesji - początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Sejmiku.
 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa - przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa - przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. - przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 rok - przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Informacja na temat działań promujących rolnictwo i przetwórstwo artykułów rolnych realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 - projekt Zarządu Województwa - druk nr 62/16.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 - projekt Zarządu Województwa - druk nr 63/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego - projekt Zarządu Województwa - druk nr 45/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 - projekt Zarządu Województwa - druk nr 73/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4 - projekt Zarządu Województwa - druk nr 74/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz - projekt Zarządu Województwa - druk nr 39/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski - projekt Zarządu Województwa - druk nr 50/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec - projekt Zarządu Województwa - druk nr 65/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek - projekt Zarządu Województwa - druk nr 66/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski - projekt Zarządu Województwa - druk nr 67/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek - projekt Zarządu Województwa - druk nr 68/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal - projekt Zarządu Województwa - druk nr 69/16.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski - projekt Zarządu Województwa - druk nr 70/16.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. - projekt Zarządu Województwa - druk nr 53/16.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 37/16.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” - projekt Zarządu Województwa - druk nr 72/16.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica - projekt Marszałka Województwa - druk nr 40/15.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 46/16.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 54/16.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 55/16.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 56/16.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 57/16.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 58/16.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 59/16.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - projekt Zarządu Województwa - druk nr 60/16.
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 61/16.
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku - projekt Zarządu Województwa - druk nr 52/16.
 33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - projekt Zarządu Województwa - druk nr 47/16.
 34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” - projekt Zarządu Województwa - druk nr 64/16.
 35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - projekt Zarządu Województwa - druk nr 48/16 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 36. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - projekt Zarządu Województwa - druk nr 49/16 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu).
 37. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” - projekt Zarządu Województwa - druk nr 51/16.
 38. Rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskiej Rokiem Władysława Raczkiewicza - projekt Zarządu Województwa*.
 39. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 40. Interpelacje i zapytania Radnych.
 41. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 42. Wolne głosy i wnioski.
 43. Zamknięcie sesji.
*projekt stanowiska zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>