porządek obrad XLV sesji Sejmiku WK-P – 28 maja 2018 r.

Porządek obrad XLV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r.
 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji Sejmiku.
 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 1/18 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/18.
 • zapoznanie się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok*, - sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok, - opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok, - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa, - informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku*, - wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • dyskusja i rozpatrzenie:
- sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
 • głosowanie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 1/18 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.); - w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/18. 6. Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2017 – przedstawia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska. 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Marszałka Województwa – druk nr 1/18. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe – projekt Zarządu Województwa – druk nr 63/18. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 62/18. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 61/18.
 1. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.
  * materiał został przekazany - materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”   * materiał został przekazany - materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>