Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - karty informacji o środowisku

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - Karta informacyjna 568/2018 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego  - Karta informacyjna 569/2018 Opinia do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  - Karta informacyjna 572/2018 Opinia do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Karta informacyjna 573/2018 Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją charakteryzującą poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze objętym opracowaniem i w jego otoczeniu, w ich wzajemnym powiązaniu - Karta informacyjna 567/2018 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narzędziem planowania przestrzennego koordynującym zamierzenia rozwojowe samorządu na szczeblu regionalnym. Zawartość planu wynika z art. 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Karta informacyjna 570/2018 Dokument określa przewidywane skutki wpływu założeń projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa na środowisko, wynikające z realizacji planowanych przedsięwzięć; wskazuje również ewentualne sposoby ich uniknięcia oraz możliwe alternatywy - Karta informacyjna 571/2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>