uchwała Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji
  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Archiwalny
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 22.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2015
  • Data wejścia w życie 01.01.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego II/39/14
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póŜn. zm.2) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.3)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>