Nabór na stanowisko: specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AG-II-K.1101-1/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBudynek piętrowy, stanowisko pracy mieści się na I piętrze
  • StanowiskoSpecjalista ds. administracyjno - gospodarczych
  • Wymiar etatu40 godzin tygodniowo
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-02-11
  • Termin składania dokumentów2019-02-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych" lub drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie wyższe
   b) obywatelstwo polskie,
   c) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, finansów publicznych i przepisów oświatowych,
   d) biegła obsługa programów komputerowych Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice , Adobe InDesign, Adobe Photoshop i urządzeń biurowych,
   e) znajomość obsługi programu VULCAN „Inwentarz Optivum”
   f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   g) niekaralność,
   h) dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność i dokładność
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość obsługi programu komputerowego CorelDraw, Adobe Ilustrator,
   a) dodatkowe kwalifikacje,
   b) umiejętność pracy w zespole,
   c) dobra organizacja pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie oszczędnej gospodarki środkami finansowymi placówki w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w zakresie zakupu sprzętu KPCEN, materiałów biurowych, usług budowlanych, remontowych, innych niematerialnych usług gwarantujących właściwy stan obiektów placówki zgodnie z wymogami sanitarnymi i bezpieczeństwa,
   b) organizowanie i nadzorowanie prac konserwacyjno – remontowo – budowlanych na terenie placówki,
   c) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach technicznych prac budowlanych, remontowych i konserwacyjnych zgodnie z zasadami „Prawa budowlanego”,
   d) prowadzenie „Księgi obiektu” oraz organizowanie i nadzorowanie wymaganych przeglądów instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w terminach i czasie zgodnym z zasadami „Prawa budowlanego”,
   e) nadzorowanie węzła CO i sieci wewnętrznych (elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, oświetleniowej),
   f) zapewnienie właściwego stanu sanitarnego placówki,
   g) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w programie Vulcan – „Inwentarz”,
   h) nadzorowanie prac nad składem komputerowym, montażem miesięcznika „Uczmy” i innych materiałów poligraficznych,
   i) aktualizowanie stron internetowych KPCEN w Bydgoszczy,
   j) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>