Ogłoszenie o naborze - 2015

Ogłoszenie o naborze - 2015 Ogłoszenie o naborze
  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:14/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Promocji, Sportu i Turystyki
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • Stanowiskourzędnicze
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2015-03-16
  • Termin składania dokumentów2015-03-26
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”.
   Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej na
   stanowisku związanym z funduszami europejskimi,
   c) wiedza na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
   Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
   b) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   c) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy europejskich
   i strukturalnych,
   d) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
   e) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excell, Power
   Point,
   f) umiejętność sprawnego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania
   problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
   wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych
   z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   b) przygotowanie i realizacji, w tym rozliczanie projektów z zakresu Regionalnego
   Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówp. Karolina Jankowska, zamieszkała w Grudziądzu,
   - p. Ewa Przyziółkowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowiskach pracy do spraw promocji w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>