OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA PRZEDSTAWICIELSTWA W BYDGOSZCZY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 7/2016

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:7/2016
  • Wydział:DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY - PRZEDSTAWICIELSTWO W BYDGOSZCZY
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00
  • StanowiskoKIEROWNIK PRZEDSTAWICIELSTWA W BYDGOSZCZY
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-04-12
  • Termin składania dokumentów2016-04-22
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 7/2016”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku prawo lub administracja,
   lub wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu prawa, lub administracji,
   b) co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu funduszy unijnych,
   c) studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
   d) umiejętność zarządzania zespołem, organizacji i planowania pracy, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, wysoka kultura osobista,
   e) znajomość pakietu MS Office.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) nadzorowania zadań realizowanych przez pracowników Przedstawicielstwa;
   b) upowszechnianie w mediach oraz promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
   c) współpraca z beneficjentami/potencjalnymi beneficjentami w ramach działań informacyjno-promocyjnych;
   d) udział w spotkaniach i szkoleniach dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów
   z zakresu funduszy unijnych;
   e) inicjowanie i nadzorowanie przygotowywanych konferencji, spotkań, przedsięwzięć
   o charakterze edukacyjno - informacyjnym dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów z terenu działania Przedstawicielstwa;
   f) współudział w przygotowywaniu dyżurów radnych Sejmiku Województwa oraz organizacji spotkań z parlamentarzystów, Radnych Sejmiku, członków Zarządu Województwa z mieszkańcami;
   g) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi;
   h) udział i reprezentowanie Samorządu Województwa podczas lokalnych uroczystości i imprez.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>