Egzaminy

Rodzaj sprawy: Nadzór Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy Rodzaj sprawy: Nadzór Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy Załatwiający sprawę: Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Plac Teatralny 2 nr pokoju : 158 nr telefonu : 56 62 18 573 Osoba prowadząca sprawy: Krzysztof Gąsior e-mail: k.gasior@kujawsko-pomorskie.pl Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami Tekst jednolity ustawy z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. poz. 155). 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 995 z późn. zm.). Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji art. 67 ustawy o kierujących pojazdami Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego: 1) rozpatruje skargi dotyczące egzaminu; 2) kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów; 3) wydaje zalecenia pokontrolne; 4) unieważnia egzamin; 5) zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów; 6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów; 7) występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska; 8) prowadzi analizę: a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku, b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek; 9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami; 10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.
  • Wydział
  • Termin załatwienia
  • Osoba kontaktowa
  • Miejsce załatwienia
  • Telefon kontaktowy
  • Miejsce odbioru
  • Wymagane dokumenty
  • Opłaty
  • Tryb odwoławczy
  • Uwagi
  • Podstawa prawna
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>