Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym

Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym
  • Wydział Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, Wydział Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Małgorzara Gargasz
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Biuro Podawczo-Kancelaryjne, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
  • Telefon kontaktowy 566218563
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty wniosek o zawarcie umowy na finansowanie dopłat wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
  • Opłaty nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Interesantowi przysługuje prawo składania skarg i wniosków.
  • Uwagi

   Właściwość miejscową samorządu województwa do finansowania dopłat ustala się według miejsca:

   • zamieszkania lub siedziby przewoźnika – w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
   • wykonywania przewozów – w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

   Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

   Dopłaty przekazywane są przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na zasadach określonych w umowach między samorządem województwa a przewoźnikiem.

  • Podstawa prawna
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>