Nadzór Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy

Nadzór Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy  
  • Wydział Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Wydział Infrastruktury Drogowej
  • Termin załatwienia nie dotyczy
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Gąsior
  • Miejsce załatwienia Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 158
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 573
  • Miejsce odbioru nie odtyczy
  • Wymagane dokumenty nie odtyczy
  • Opłaty nie odtyczy
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji zgodnie z art. 67 ustawy o kierujących pojazdami – Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:
   1) rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
   2) kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
   3) wydaje zalecenia pokontrolne;
   4) unieważnia egzamin;
   5) zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
   6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
   7) występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
   8) prowadzi analizę:
   a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
   b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
   9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
   10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami Tekst jednolity ustawy z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. poz. 155).
   2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 995 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>