Ustanawianie obrębów ochronnych

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Marcin Janicki tel. 728 493 870
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy 728 493 870
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty • wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi,
   • aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki - jeśli dotyczy obwodu rybackiego,
   • umowę dzierżawy obwodu rybackiego na obszarze którego miałby zostać ustanowiony/zniesiony obręb ochronny,
   • dwie czytelne mapy terenu, z zaznaczeniem miejsca planowanego obrębu ochronnego lub miejscem, w którym znajduje się aktualnie obręb ochronny,
   • inne wyjaśnienia lub dokumenty potwierdzające zasadność ustanowienia obrębu ochronnego oraz wpływ tych działań na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej.


  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 652).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>