Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego
  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca;
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Gąsior, Aleksandra Foks
  • Miejsce załatwienia Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 158
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 5 82, 56 62 18 573, 668-336-501
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych,
   Plac Teatralny 2,
   87-100 Toruń,
   pokój 158 lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.
  • Wymagane dokumenty Skarga na przebieg egzaminu praktycznego złożona za pośrednictwem Dyrektora WORD
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Osoba egzaminowana może – zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami – złożyć do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skargę wraz z uzasadnieniem na przebieg egzaminu na prawo jazdy.

   Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła skargę z wyjaśnieniami i niezbędna dokumentacją do Organu nadzoru.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1655),
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>