Informacja

Departament Organizacyjny uprzejmie zawiadamia, że wszystkie wprowadzone dotychczas materiały dotyczące informacji: Mienie – Przetargi znaleźć można w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem:

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=185&Itemid=428

Materiały archiwalne dotyczą okresu do dnia 31.01. 2016 r.

Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/

Informacje

Rejestr zmian