Informacja dotycząca konkursu Nr 20/2018

Pragniemy Poinformować Kluby, Stowarzyszenia Sportowe oraz Fundacje, iż konkurs nr 20/2018 nie jest konkursem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Konkurs nr 20/2018 jest konkursem na duże imprezy sportowe o charakterze międzynarodowym – Treść Regulaminu.

Konkurs na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych będzie ogłoszony w późniejszym czasie – tj. I połowa lutego.

Informacje

Rejestr zmian