Informacja dotycząca udostępnienia w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej materiałów dotyczących Funduszy Strukturalnych

Wszystkie wprowadzone dotychczas materiały dotyczące Funduszy strukturalnych znaleźć można w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem:

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=220

Materiały archiwalne dotyczą okresu do dnia 31.01.2016 r.

 

Wszystkie informacje Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/

Informacje

Rejestr zmian