Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2015 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian