Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P 2014-2020

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian