Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że na podstawie art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. 2018 poz. 2435) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian