Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2493), zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002493/T/D20192493L.pdf

 

Informacje

Rejestr zmian