Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2371) wszystkie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wydane do 31 grudnia 2017 r. obowiązywać będą do 31 grudnia 2018 r., podobnie jak  dotychczasowe zasady honorowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian