Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian