Informacja publiczna

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej oraz wewnętrzna regulacja tut. Urzędu:

– Zarządzenie Nr 61/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dostępnej pod adresem:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/zarzadzenie-nr-612017-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-9-listopada-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-udostepniania-informacji-publicznej-bedacej-w-posiadaniu-urzedu-marszalkowskiego/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian