Informacje o wynikach oceny formalnej wniosków o dotacje, złożonych przed 30 listopada br.

Zgodnie z ogłoszeniem (https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/dotacje-na-zabytki-polozone-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-rok-2020/) Departament Kultury i Edukacji informuje p.t. Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wynikach oceny formalnej złożonych wniosków.

 1. Do dnia 29.11.2019 r. wpłynęło 55 wniosków o dotacje (w tym: 54 jednorocznych, 1 wieloletni).
 2. Podczas oceny formalnej stwierdzono braki w niżej wymienionych wnioskach:
 • Gmina Wielgie, Prace budowlane, restauratorskie i konserwatorskie przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem.

– wnioskowany zakres rzeczowy zadania obejmuje część obiektu wyłączoną z wpisu do rejestru, t.j. „Budynek zrealizowany 1980″ (podstawa: par. 1, pkt. 2. Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

– w pkt. II.2 – „Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości poniesionych nakładów bez względu na źródła finansowania” nie wykazano prac i nakładów za rok 2019, te nakłady wykazano w pkt. IV.1.2. jako wkład własny (podstawa: par. 2, pkt. 2. Zasad udzielania i rozliczania dotacji…).

 • Eligiusz Jankowski, Położenie dachówek na części dachu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (obiekt: dwór w zespole dworsko-parkowym Pruszcz-Motyl).

– brak udokumentowania ważności pozwolenia na budowę wydanego 2016-02-22, t.j. ponad 3 lata przed złożeniem wniosku (podstawa: par. 8, pkt. 2.6 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

– brak nr NIP (podstawa: par. 9, pkt. 1 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach – etap IV (część dachu strony południowej).

– brak oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku (podstawa: par. 8, pkt. 2.7 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu, Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu.

– kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Remont instalacji elektrycznej oraz świetlika dachowego kamienicy przy ul. Rynek Staromiejski 18 w Toruniu.

– należy wyjaśnić, czy część wnioskowanego zakresu rzeczowego zadania dotycząca remontu instalacji elektrycznej, kwalifikuje się do uzyskania dotacji (zgodnie z par 3, pkt. 2, 12 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

– brak oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku (podstawa: par. 8, pkt. 2.7 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

– brak dokumentacji fotograficznej stanu zachowania zabytku, przedstawiającej stan zabytku będącego przedmiotem wniosku (podstawa: par. 8, pkt. 2.8 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach, Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach – etap III.

– kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Rewitalizacja dachu budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Jakuba 5-7 w Toruniu.

– kosztorys – brak akceptacji przez miejskiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce, Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce.

– kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku, Wzmocnienie oraz wymiana części elementów więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego.

– kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie, Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie – etap III.

– kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 

Wyżej wymienione braki należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z:

Lech Narębski, tel.: 604-086-634; e-mail: l[dot]narebski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Informacje

Rejestr zmian