interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zwiększenia dostępności obiektów zabytkowych dla turystów – KS-S.0003.40.2019

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian