interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian