interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie planowanego połączenia Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-S.0003.26.2019

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian